Rodinné vinařství

Rodinné vinařství

O nás

Velehradské vinice VÍNO HRUŠKA vzdáleny 1 700 m od baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje jsme začali utvářet v dubnu roku 2014, kdy proběhla první investice do pozemků a vinohradu v této lokalitě. Původní stará vinice o rozloze 9 ha již svůj účel splnila a byla vyklučena. V následujících letech byla vysazena vinice nová, stávající o rozloze 26 ha, 132 600 keři révy vinné a 12 odrůdami. Nejvýznamnějšími odrůdami jsou Chardonnay, Tramín kořenný (jeden z nejstarších klonů alsaského tramínu), Rulandské šedé a Rulandské modré.

Velehradské vinice jsou tvořeny lehčí písčitou „výhřevnou“ půdou, která urychluje dozrávání hroznů a umocňuje aromatický profil vína.
Architektonický tvar stavby navrhl v roce 2014 Ing. Arch. Radek Ryba z atelieru Projektis, který dal základ této unikátní stavbě. První „kámen“ byl položen v březnu 2020. Součástí stavby je zázemí pro pracovníky ve vinohradu, vinotéka a bistro, ve kterém vás rádi obsloužíme. Slunná horní terasa vám nabídne krásný výhled na okolní vinice, Chřibské vrchy a hrad Buchlov. Volnočasové chvíli si můžete zpestřit návštěvou stezky vinných odrůd, dozvědět se něco nového o pěstování révy vinné nebo si zahrát společenskou hrou Petanque.

HLAHOLICE – sv. Cyril a Metoděj byly tvůrci prvního písma Velké Moravy roku 863 tzv. Hlaholice, která nám byla inspirací pro vytvoření jedinečného designu naší kolekce VELEHRAD 863. Zajímavostí je fakt, že toto nejstarší slovanské písmo „znaky“ o nestejné výšce, se psalo „zavěšovalo“ na jedinou horní linii, na níž visí volně „jako hrozny“.

o_nas
o_nas

Kořeny historie

Kořeny historie našeho vinařství sahají do roku 1842, kdy se píší první zmínky o naší rodině jakožto vinařích, v katastru obce Blatnice, kdy se Tomáš Hruška, staral celkem až o 17 měřic polností a vinohradů, což v dnešní době znamená přibližně 3,2 hektaru.

Následně se pěstování a výroba vína stala hlavní činností všech generací našich předků, kteří si s každou novou generací předávali cenné informace a zkušenosti ohledně pěstování révy vinné. Jeden z důležitých historických převratů ve strategii pěstování révy vinné v našem rodinném kruhu bylo zavedení stříhání vinic na jeden vodorovný tažeň s deseti očky.

1842 | Kořeny historie

První zmínky o rodině Hrušků, jakožto vinařích sahají do roku 1842, kdy se Tomáš Hruška staral celkem až o 17 měřic polností a vinohradů, což v dnešní době znamená přibližně 3,2 hektaru.

1934 | Změna vinohradnictví

Josef Hruška přinesl zásadní změnu v podobě zavedení tzv. drátěnky – opěry vinohradu do vinic.

2003 | Zásadní inovace

Petr Hruška změnil strategii výsadby a obhospodařování vinic. Přechod od strategie výnosu ke strategii kvality.

2007 | Mezník společnosti

Založení značky rodinného vinařství VÍNO HRUŠKA manželi Stanislavem a Libuší Hruškovými.

2018 | Distribuční síť

Nyní má společnost 26 značkových prodejen, 22 partnerských a obhospodařuje 80 hektarů vinic.